Şeyhülislam Tekkesi
Haber
26 Temmuz 2021 - Pazartesi 13:10 Bu haber 391 kez okundu
 
Şeyhülislam Tekkesi
KÜLTÜR Haberi
Şeyhülislam Tekkesi

Balcı Yokuşu-Haydar Çeşme Sokağı, Baba Haydar Mektebi Sokağı ile çevrilmiş olan adayı tamamen kaplayan, 18 yy'da yapılan en nadide ve güzel eserlerden birisidir.

 

Haydar Çeşmesi Sokağındaki kapı ve çeşmenin muhte-şem bir görünüşü vardır. Köfeke taşından yapılan bu yüksek kapının takında yedi sıra halinde hazırlanmış 26 mısralı bir kitabesi mevcuttur.

Çift söveli ve kemerli kapının iki yanında mihrabçıklar bulunmaktadır.

 

Semahane ve derviş hücrelerinin bulunduğu kargir bina, geniş bir alanın ortasındadır. Dış avlu kapısından geniş avluya girilir. Bu ön avlu geçilerek tekkenin kapısına gelinir. Kesme taştan yapılmış bu yüksek kapının takında 7 satır halinde hazırlanmış kitabe vardır.

Şadırvan avlusunun ortasında sekiz yüzlü bir şadırvan bulunmaktadır. Bunun mermer sütunlar üzerindeki saçağı bugün mevcut değildir. Her yüzü kabartma motiflerle süslenmiştir. Avlunun dört tarafında derviş hücreleri vardır. Odaların önünde 20 mermer sütunun taşıdığı bir revak mevcuttur. 26 kubbesi vardır. Avlunun sağ tarafındaki kemerli kapıdan dış avluya çıkılır. Buradaki mutfak binası pek harap durumda olup içinde bir aile barınmaktadır. Burada ayrıca bir de kuyu vardır.

 

Şadırvan avlusunun diğer bir kapısı da sol tarafta olup, arazi meyilli olduğundan bir merdivenle alt bahçeye inilir. Bahçe, Balcı Yokuşuna nazaran yüksek olduğundan, yola bir istinad duvarı yapılmıştır. Bahçenin sağ tarafında, Balcı Yokuşu Sokağı üzerinde ve Maslak Yokuşu karşısında tekkenin çatısı yok olmuş türbesi bulunmaktadır.

 

Tekkenin son şeyhi Râsih Efendinin oğlu Hasib Kartal Bey Efendi, halen eski şeyh evinin yerine yaptırılan küçük bir evde kiracı olarak oturmaktadır. Kendisi Kasımpaşa Askeri Matbaasında memur iken emekli olmuştur. Hasib Be-yefendinin verdiği bilgiye göre, tekke avlusunun üç kapısı varmış, biri şimdiki tek kapıdır. İkincisi ise avlunun sağ tarafında olup, Zahireci Sokağa açılıyormuş. 1970'li yıllarda yapılan tamir sırasında kapatılmış ve avluya inen merdiven de sökülmüş. Bu kapıdan yalnız kadınlar geçtiği için Harem Kapısı denirmiş. Avluya inildikten sonra tekke binasının kemerli kapısından evvela uzun bir koridora ve sonra da semahanenin kadınlar mahfeline geçilirmiş.

 

 

Zahireci Sokağına açılan kapının yanında tekkenin hamamı vardır ki, bugün de bazı kısımları görülüyor.

Üçüncü kapı ise türbe kapısı olup bir merdivenle avluya çıkılıyormuş. Avlu ve bahçe eskiden meyve ağaçları ve güllerle bezeli ve çok bakımlı imiş.

 

Semahane sekiz cepheli olup tek kubbesi sekiz yüzlü bir kasnağa oturtulmuştur. Kasnağın her yüzüne birer pencere açılmıştır. Alt-üst pencerelidir. Mihrabı niş şeklindedir. Son tamirde nefis bir surette onarıldığı halde bugün haraptır. Vitrayları çocuklar tarafından parçalanmış, bütün camları kırılmış ve topuzlu demirleri sökülerek çalınmıştır.