Hâtûniye Tekkesi, isimleri ile de anılır Ahmed Dede Mescidi içinde kurulmuştur
Haber
24 Mayıs 2021 - Pazartesi 23:13 Bu haber 584 kez okundu
 
Hâtûniye Tekkesi, isimleri ile de anılır Ahmed Dede Mescidi içinde kurulmuştur
Mescid, Eyüp'te İdris-köşkü civarında, Gümüşsüyü Çeşmesi yakınında, eski Havuzbaşı denilen yere yakın bir mahalde ve Eyüp-Gümüşsuyu Yolu ile Hüsam Efendi Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol tarafındadır
KÜLTÜR Haberi
Hâtûniye Tekkesi, isimleri ile de anılır Ahmed Dede Mescidi içinde kurulmuştur

Ahmet Dede Mescidi

 

Hoca Hüsam Tekkesi, Hüsam Efendi Tekkesi, Selim Efendi Tekkesi ve Hâtûniye Tekkesi, isimleri ile de anılır. Ahmed Dede Mescidi içinde kurulmuştur.

 

Mescid, Eyüp'te İdris-köşkü civarında, Gümüşsüyü Çeşmesi yakınında, eski Havuzbaşı denilen yere yakın bir mahalde ve Eyüp-Gümüşsuyu Yolu ile Hüsam Efendi Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol tarafındadır. 1934 tarihli şehir rehberinde Hüsam Efendi Sokağı olarak gösterilen yol, çok dik bir patikadır. Burası Bağlar Mevkii diye ünlü idi.

 

Mescid, çok geniş ve meyilli bir arazi içinde tesis edilmiştir. Üst tarafından İdrisköşkü Karakolu'na yani Gümüş Çıkmaz Sokağa kadar uzanır. Mabedin, bu çıkmaz üzerinde Eyüp-Gümuşsuyu Yolu'na yakın bir yerde ve Hüsam Efendi Sokağı üzerinde olmak üzere üç kapısı vardır.

Gümüş Çıkmazı Sokağına açılan geniş, iki söveli kapısının kesme taş kemeri yıkılmıştır. Yol seviyesi yükseltildiğinden kapı çukurda kalmıştır. Kapının dış tarafında ve yol kenarında toprağa gömülü bir şahide ile kapının iç tarafında ve solda ufak bir hazire daha vardır.

 

"Banisi Eş-şeyh Ahmed'dir. Ebû Eyyüb Ensari R.A. türbedarlarındandır. Orada medfundur. Minberini İshak Efendi koymuştur. Mescidin mahallesi vardır."

 

Mescid, 1145 (1732) tarihinde yapılmıştır. Esas kapısı Hüsam Efendi Sokağı üzerinde olup mermer sövelidir. Üzerinde Kelime-i Tevhid ve 1304 (1886) tarihi görülmektedir. İzzet imzalıdır.

 

Şeyh Abdülcelil Efendi, şeyh müştak Efendi'nin şeyhinin şeyhi olup Teblis'ten İstanbul'a gelmiş ve bu tekkede vefat etmiştir.

Yanında, "Dergâh-ı Kadiriyye'de zikrullah ile azm-i cinân eyliyen Derviş Mehmed Melâmî Efendi'nin ca. 1150 (Ağustos 1737)" medfundur. Ünlü şair Hüseyin Hüsnü Efendinin kabri de burada idi. 23 C. âhir 1327 (12 Temmuz 1909) da vefat etti. Eserleri vardır.

1172 (1758) Sad. Kadiriyye'den şeyh Hoca Efendi Hazretlerinin halifesi Halil Efendi.

1227 (1812) Rakam yazılı değildir. Etrafı demir parmaklıklıdır.

Taşında: Haza merkad-i Hz. Hoca Selim K.S.

 

Tekkenin bahçesine bugün Gümüşsüyü Yolu üzerindeki 14 nolu kapıdan girilmektedir. Buradaki bir merdivenle üst bahçeye çıkılır. Harap mescid ve hazire buradadır. Bir duvarla ayrılan üst bahçede iki kadın ve iki fesli erkek şahidesi daha vardır. Buradan İdrisköşkü'ne çıkılır.

Mabet bugün dört duvar halindedir.İnce tuğladan yapılmış olan minaresi mescidden ayrıdır. şerefesine kadar yıkılmıştır. Mescidin pencereleri köfeke taş söveli ve klasik demir parmaklıdır. Burada oturanların ifadesine göre 194O'lı tarihlerde çatısı çökerek harab olmuştur.

Tekkenin şeyhleri şunlardır:

1- Çakmak şeyh Mehmet Efendinin halifesi, Kadiri şeyhi Seyyid Hasan Efendi. 1166 (1753) tarihinde vefat etti. Kabri, Beykoz'da, Yalıköy'e giden ana Cadde üzerinde ve 1148 (1735) tarihinde vefat eden Çakmak Mehmet Dede'nin kabri yanındadır. Rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak, Çakmak Dede'nin ahfadındandır.

2- şeyh Hasan Efendinin halifesi şeyh Ali Efendi. Vefat tarihi belli değildir.

3- Ahıskalı şeyh Mehmet Emin Efendinin halifesi Nakşibendi şeyhi Hoca Selim Sırrı Efendi. Vefatı 1227 (1812) tarihinde olup kabri tekkenin açık türbesindedir. Hasan Hüsameddin Efendinin şeyhi ve hocasıdır. Bu tekkenin şeyhliğine Yedikule'deki Hacı Evhad Tekkesi şeyhliğinden gelmiştir. Tekke kendisi tarafından yeniden yaptırılmıştır.

4- İstanbullu, Nakşibendi şeyhi Mesnevihân Hoca El-hac seyyid Hasan Hüsameddin Efendi 1184 (1770) tarihinde doğmuş ve 1280 şevvalinin 1. günü (10 Mart 1864) vefat etmiştir.

Kabri tekkenin haziresindeki türbesindedir. Eyüp Cami'i vaizi idi.

Mesnevi'nin sırlarına vâkıf, manevî bir şahsiyet idi. Feyzini Nakşi şeyhi Bursalı Hacı Emin Efendiden tamamlamıştır. Mesnevi'nin Molla Cami tarzında baştaki beytini ve Buhari şerifin baştan 15 cüzünü şerh etmiş ve İmam Tirmizi'nin eserlerinden şemâil-i şerife'yi de tercüme etmiştir. Babası Mehmet Fehim Efendidir. Eyüp Cami'indeki derslerine Mithat Paşa ve Cevdet Paşa da iştirak ederlerdi. Sultan Aziz'e kılıç kuşattığı söylenir.

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Hâtûniye, Tekkesi,, isimleri, ile, de, anılır, Ahmed, Dede, Mescidi, içinde, kurulmuştur,
Yorumlar
Haber Yazılımı